Przejdź do treści

II Forum Administratora SWD PRM

  W dniach 22-23 maja 2024 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie pod nazwą „II Forum Administratora SWD PRM”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele poniższych instytucji:

  • Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia,
  • Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia,
  • Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia,
  • Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • wszystkich Urzędów Wojewódzkich,
  • Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
  • Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,
  • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń, podnoszenie jakości oraz zaprezentowanie istotności i różnorodności zakresu działania Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

  Plan forum przewidywał panele tematyczne dotyczące m.in. rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), łączności w systemie PRM, integracji DevOps i Kubernetes, cyberbezpieczeństwa, Centrum Szkoleniowego i Monitorowania Ratownictwa Medycznego (w tym w szczególności w zakresie planów dot. realizacji kursów dla dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego). 

  Zaproszeni goście zostali oficjalnie przywitani przez Pana Pawła Bąkałę, zastępcę dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. KCMRM, który otworzył spotkanie. 

  Spotkanie otwiera Pan Paweł Bąkała – zastępca dyrektora LPR ds. KCMRM

  Wykład prowadzą Pan Kamil Kolczyński i Pan Hubert Lewandowski

  Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji „Zmniejszenie długu technologicznego SWD PRM. Integracja DevOps i Kubernetes w praktyce. Wdrożenie EDM w SWD PRM”. Wystąpienie było przygotowane przez Koordynatora Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM – Pana Kamila Kolczyńskiego oraz przedstawiciela zespołu programistycznego – Pana Huberta Lewandowskiego. 

  Wdrożenie obsługi łączności radiowej przez PZŁ SWD PRM w województwie warmińsko-mazurskim” 

  Wykład pt. „Wdrożenie obsługi łączności radiowej przez PZŁ SWD PRM w województwie warmińsko-mazurskim” wygłosili Pan Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Krzysztof Adamski – specjalista działu administracji KCMRM.

  Wykład prowadzi Pan Paweł Bąkała – z-ca dyrektora LPR ds. KCMRM

   

  Pierwszego dnia konferencji odbyły się jeszcze dwa panele tematyczne:

  • System Radiokomunikacyjny Policji – Tetra – jako przykład zapewnienia bezpiecznej łączności wielkoobszarowej i interoperacyjności służb ratownictwa, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w Polsce – panel poprowadzony przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji.
  • Łączność w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego –  panel poprowadzony przez Pana Pawła Bąkałę – z-cę dyrektora LPR ds. KCMRM.

  Drugi dzień konferencji rozpoczął się następującymi panelami tematycznymi:

  • Kursy dla dyspozytorów medycznych oraz WKRM – wyzwania i oczekiwania Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego – panel poprowadził Pan Jakub Czarski – kierownik Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
  • Monitorowanie zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych – doświadczenia Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego KCMRM – panel poprowadził Pan Tomasz Draczyński – instruktor Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego.

  Po krótkiej przerwie uczestnicy forum wzięli udział w panelu dyskusyjnym pod nazwą: „Aktualne problemy SWD PRM”. 
  Na pytania uczestników odpowiadali właściwi merytorycznie pracownicy KCMRM z działów: administracji, cyberbezpieczeństwa, zespołu ds. rozwoju SWD PRM oraz Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

  Wykład prowadzi Pan Jakub Czarski – kierownik Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego

  Wykład prowadzi Pan Tomasz Draczyński – instruktor Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego

  Wszystkim uczestnikom „II Forum Administratora SWD PRM” dziękujemy za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w merytorycznych dyskusjach.

  Skip to content