Przejdź do treści

Wykłady przedstawicieli KCMRM na X Naukowo-Szkoleniowym Sympozjum Ratunkowym w Grudziądzu

  W dniach 11-13 czerwca 2023 r. w Grudziądzu odbyło się X Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Ratunkowe podczas, którego w dniu 12 czerwca 2024 r. przedstawiciele KCMRM wygłosili swoje wykłady.

  Podczas sesji otwarcia Sympozjum, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. „Kierunek zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne”, który wygłosił Pan Minister Marek Kos – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

  Organizatorom Sympozjum gratulujemy profesjonalizmu w doborze tematów prezentowanych podczas wydarzenia oraz bardzo szerokiej i ciekawej tematyki poruszanych zagadnień.

  Pan Jakub Czarski – kierownik Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego zaprezentował wystąpienie pt. „Nagłe zatrzymanie krążenia w praktyce dyspozytora medycznego – jak szkolić dyspozytorów medycznych”

  Pan Tomasz Draczyński – instruktor Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego zaprezentował temat: “Funkcjonowanie Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego i wnioski płynące z analizy zdarzeń“.

  Poniżej znajdziecie Państwo materiały, które zostały zaprezentowane podczas wykładów naszych przedstawicieli oraz link do strony X Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum Ratunkowego w Grudziądzu.

  https://sympozjumratunkowe.pl/

  Prezentacja: “Funkcjonowanie Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego i wnioski płynące z analizy zdarzeń

  Prezentacja: “Nagłe zatrzymanie krążenia w praktyce dyspozytora medycznego – jak szkolić dyspozytorów medycznych

  Skip to content