Przejdź do treści
Slide 1

SWD PRM

SWD PRM to jednolity w skali całego kraju system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych

Slide 2

SWD PRM

SWD to powiadomienia o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentacja położenia geograficznego miejsca zdarzenia

Slide 3

SWD PRM

Ciągły rozwój oprogramowania z zachowaniem najlepszych praktyk, implementacja nowych funkcjonalności oraz usprawnianie istniejących

Slide 4

SWD PRM

Obecnie SWD PRM funkcjonuje we wszystkich 1632 zespołach ratownictwa medycznego (ZRM), miejscach stacjonowania ZRM, w 23 dyspozytorniach medycznych (w tym na 226 stanowiskach dyspozytorskich) oraz na 16 stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Shadow
Skip to content