Dział ds. SWD PRM

W ramach Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego funkcjonuje Dział ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

W skład Działu ds. SWD PRM wchodzi:

 

- Centrum Techniczne SWD PRM (CT SWD PRM) zajmujące się obsługą zgłoszonych incydentów z SWD PRM oraz budową i modernizacją infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez SWD PRM i podsystemy współpracujące. Więcej szczegółów o Centrum znajduje się tutaj(hiperłącze odsyłające do zakładki CT)

 

- Zespół ds. rozwoju SWD PRM zajmujący się modyfikacją i rozbudową SWD PRM. Więcej szczegółów o zespole znajduje się tutaj (hiperłącze odsyłające do zakładki zespół rozwoju);

 

- Zespół specjalistów oraz ekspertów wspierających KCMRM z dziedziny m. in. zamówień publicznych, finansów, technologii radiowych a także realizacji kontraktów.

 

 

Głównymi zadaniami Działu ds. SWD PRM jest kompleksowa obsługa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez utrzymanie i rozwój Systemu. Zadanie to jest realizowane w ramach Centrum Technicznego oraz Zespołu Rozwoju SWD PRM. Dodatkowo Dział realizuje wsparcie administracyjno-prawne KCMRM w szczególności przygotowywanie dokumentacji do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, współpraca z urzędami wojewódzkimi oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, realizacja we współpracy z zespołami merytorycznymi poszczególnymi kontraktów a także organizowanie wewnętrznych szkoleń z zakresu obsługi SWD PRM.