Raporty administratora centralnego

Na podstawie art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego realizuje m. in. zadania powierzone przez ministra właściwego ds. zdrowia w zakresie rozbudowy i modyfikacji oraz administrowania SWD PRM.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310), Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego sporządza miesięczne raporty z działań prowadzonych, jako administrator centralny SWD PRM.

 

Raporty przekazywane do ministra właściwego ds. zdrowia zawierają:
– informacje o obsłudze zgłoszeń użytkowników SWD PRM
– bieżące prace utrzymaniowe i administracyjne
– opis incydentów serwisowych wpływających na działanie systemu SWD PRM
– wprowadzone nowe procedury i instrukcje oraz ich modyfikacje
– wykonane zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury SWD PRM
– inne zadania realizowane przez Zespół KCMRM w zakresie rozbudowy i modyfikacji oraz administrowania SWD PRM

 

 

Raporty 2021 rok

Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Raporty 2022 rok

Styczeń

Luty 

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

Raporty 2023 rok

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień