Przejdź do treści
Slide 1

SWD PRM

SWD PRM to jednolity w skali całego kraju system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych

Slide 2

SWD PRM

SWD to powiadomienia o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentacja położenia geograficznego miejsca zdarzenia

Slide 3

SWD PRM

Ciągły rozwój oprogramowania z zachowaniem najlepszych praktyk, implementacja nowych funkcjonalności oraz usprawnianie istniejących

Slide 4

SWD PRM

Obecnie SWD PRM funkcjonuje we wszystkich 1632 zespołach ratownictwa medycznego (ZRM), miejscach stacjonowania ZRM, w 23 dyspozytorniach medycznych (w tym na 226 stanowiskach dyspozytorskich) oraz na 16 stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Shadow

System Państwowe Ratownictwo Medyczne w liczbach

dane z ostatniej doby 2024-05-26

Liczba wszystkich zgłoszeń w SWD PRM
0
Liczba przyjętych zgłoszeń w SWD PRM
0
Liczba wyjazdów ZRM
0
0

Urazy/obrażenia

0

Wypadek komunikacyjny

0

Paraliż, bełkotliwa mowa

0

Zasłabnięcie

0

Nagłe zatrzymanie krążenia

0

Pozostałe

0

Nieprzytomny

Dane z województw

Mazowieckie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

1864

1217

1249

Zachodniopomorskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

619

386

396

Wielkopolskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

887

584

604

Świętokrzyskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

397

291

300

Śląskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

1505

1057

1094

Podlaskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

405

200

197

Podkarpackie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

563

415

429

Opolskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

311

201

210

Małopolskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

933

639

651

Łódzkie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

868

541

560

Lubuskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

387

257

264

Lubelskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

609

436

457

Kujawsko-pomorskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

679

466

484

Dolnośląskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

1174

745

775

Pomorskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

805

503

523

Warmińsko-mazurskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

Warmiń

484

323

336

Dane są aktualizowane co 24 godziny
Czym jest KCMRM?

W związku z uchwaleniem w dniu 13 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018
r., poz. 1115) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodnie z zapisami art. 27a ust. 1
będące jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia
utworzyło w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego komórkę organizacyjną
pod nazwą: „Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”.

Zadania KCMRM

KCMRM obecnie realizuje zadania w zakresie utrzymania Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) tj.: administrowanie, rozbudowa, modyfikacja i rozwój.

Od 1 stycznia 2024 roku, KCMRM przejmuje obowiązki prowadzenia szkoleń dla Dyspozytorów Medycznych i Wojewódzkich Koordynatorów Ratownictwa Medycznego w ramach prowadzenia Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego.

Nowoczesne technologie

KCMRM opracowuje opisy przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz specyfikacje istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM, a także uczestniczy w powyższych
postępowaniach. Zapewniamy sprzęt dla:
- Zespołów Ratownictwa Medycznego
- Dyspozytorni Medycznych
- Wojewódzkich Koordynatorów Ratownictwa Medycznego
- Administratorów i Koordynatorów

Centrum Szkolenia i Monitorowania

KCMRM prowadzi Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego oraz Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego w których pracują doświadczeni medycy
praktykujący jako Kierownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Dyspozytorzy
Medyczni.
Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego od 1 stycznia 2024 r. odpowiada za
prowadzenie szkoleń dla Dyspozytorów Medycznych, Wojewódzkich Koordynatorów
Ratownictwa Medycznego oraz kandydatów do pracy na tych stanowiskach.

AKTUALNOŚCI

W dniach 9-11 maja 2023 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W tym cyklu warsztatów, składającym się z trzech dni zajęć, udział wzięło 54 dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznych w Krakowie i Tarnowie. Prowadzącymi zajęcia byli instruktorzy Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego Krajowego Centrum

Skip to content