V Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 16 czerwca 2020 roku odbyło się piąte posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami V Posiedzenia było omówienie uwag i propozycji zmian w następujących dokumentach:

 

Następnie po dyskusji i omówieniu propozycji zmian Członkowie Rady przyjęli finalne brzmienie omawianych RFC i zaakceptowali następujące dokumenty:

 

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także kolejne projekty modyfikacji, które zostały przekazane do Członków Rady celem akceptacji lub zgłoszenia zmian:

 

Dodatkowo podczas V Posiedzenia omówiony został projekt sposobu odnotowania w SWD PRM odmowy przyjęcia pacjenta przez podmiot leczniczy. Wypracowane zostało rozwiązanie, które następnie przekazane zostanie do Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia celem dalszego procedowania.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną V Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

 

Wszystkie dokumenty z V Posiedzenia Rady ds. SWD PRM znajduje się poniżej.

 

Adobe Acrobat Reader 2020-07-23-Protokół-z-V-Posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-17-RFC_14_2020_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-17-RFC_18_2020_KCMRM_SWDPRM_Zawężenie-dostępu-do-KMCR-i-KZW-dla-dyspozytora-medycznego-i-WKRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-17-RFC_19_2020_KCMRM_SWDPRM-Słownik-powodów-wezwania-dodatowych-służb.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-17-RFC_20_2020_KCMRM_SWDPRM-optymalizacja-uruchamiania-nawigacji-w-Module-Mobilnym.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-17-Scenariusze-testowe-do-RFC_08_2020-Monitorowanie-położenia.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-17-Scenariusze-testowe-do-RFC_12_2020-Optymalizacja-skali-ból.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-17-Tabela-z-uwagami-Członków-Rady-ds.-SWD-PRM-RFC-14-18-19-20-i-scenariuszy-testowych-do-RFC-8-i-12.pdf