Przejdź do treści

VI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 28 czerwca 2020 roku odbyło się szóste posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami VI Posiedzenia było omówienie uwag i propozycji zmian w następujących dokumentach:

  • RFC 22/2020/KCMRM/SWDPRM – Rozszerzenie integracji SWDPRM z Active Directory – etap III
  • Scenariusze Testowe do RFC 11/2020/KCMRM/SWDPRM – Rozbudowa Słownika szpitali
  • Scenariusze Testowe do RFC 13/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

 

Następnie po dyskusji i omówieniu propozycji zmian Członkowie Rady przyjęli finalne brzmienie omawianych RFC i scenariuszy testowych oraz zaakceptowali ww. dokumenty.

 

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także kolejne założenia modyfikacji, których projekty zostaną przekazane do Członków Rady celem akceptacji lub zgłoszenia zmian:

  • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacja systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznej do UW
  • RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM
  • RFC 25/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych LPR
  • RFC 26/2020/KCMRM/SWDPRM – Komunikator SMS SWD PRM

 

Dodatkowo podczas VI Posiedzenia omówiono proces testowania przez Członków Rady ds. SWD PRM RFC 12/2020/KCMRM/SWDPRM – optymalizacji skali bólu. Zgodnie z wnioskami przedłużono termin testowania zmian do końca dnia 4 sierpnia 2020 r .

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną VI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji. Członkowie Rady obradowali po raz pierwszy w poszerzonym składzie o przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i organizacji zrzeszających użytkowników SWD PRM. Poszerzenie składu Rady jest związane z przejęcie z dniem 1 stycznia 2021 roku dyspozytorni medycznych przez Urzędy Wojewódzkie oraz zapewnienie pełnej reprezentacji wszystkich grup użytkowników SWD PRM w Radzie ds. SWD PRM.

 

Termin kolejnego posiedzenie Rady ds. SWD PRM ustalono na dzień 22 września br.

 

Poniżej znajdują się dokumenty nad którymi toczyły się prace podczas VI Posiedzenia Rady ds. SWD PRM.

Skip to content