Przejdź do treści

XVII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 16 lutego 2022 r.

W dniu 16 lutego 2022 roku odbyło się XVII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami XVII posiedzenia było:

 

  • omówienie inicjatyw zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM wraz z opiniami KCMRM;
  • omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0;
  • omówienie stanu realizacji projektu pn.: „Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” ze szczególnym uwzględnieniem zaimplementowanego modelu zastępowalności OR PZŁ SWD PRM;
  • omówienie zgłoszonych uwag do projektu ankiety oceny dyspozytorni medycznych na potrzeby aktualizacji procedur awaryjnych;

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XVII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 6 kwietnia 2022 r.

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

Skip to content