XVII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 16 lutego 2022 r.

W dniu 16 lutego 2022 roku odbyło się XVII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami XVII posiedzenia było:

 

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XVII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 6 kwietnia 2022 r.

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

Adobe Acrobat Reader 2022-02-16-Prezentacja-na-XVII-Radę-ds.-SWD-PRM_finał-wersja-do-wysłki-dla-Członków-Rady-oraz-na-stronę-internetową.pdf

Adobe Acrobat Reader Protokół-z-XVII-Posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf