Przejdź do treści

XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 6 kwietnia 2022 r.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku odbyło się XVIII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

 

Głównymi tematami XVIII posiedzenia było:

 

  • omówienie przebiegu realizacji przez Zespół KCMRM pierwszych warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych zorganizowanych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu;
  • omówienie uwag zgłoszonych przez Członków Rady ds. SWD PRM do dokumentów:
    • projekt scenariuszy testowych Modułu Analityka (wersja 1.0);
    • projekt scenariuszy testowych Modułu ZRM (wersja 1.0);
  • omówienie etapu realizacji EFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0.

 

XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 22 czerwca 2022 r.

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

Skip to content