XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 6 kwietnia 2022 r.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku odbyło się XVIII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

 

Głównymi tematami XVIII posiedzenia było:

 

 

XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 22 czerwca 2022 r.

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

Adobe Acrobat Reader 2022-04-06-Prezentacja-na-XVIII-Radę-ds.-SWD-PRM.pdf