XX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 28 września 2022 r.

W dniu 28 września 2022 roku odbyło się XX posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

 

Głównymi tematami XX posiedzenia było:

 

XX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

 

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 23 listopada 2022 r.

Poniżej znajduje się prezentacja zaprezentowana podczas posiedzenia.

 

Adobe Acrobat Reader 2022-09-28-Prezentacja-na-XX-Radę-ds.-SWD-PRM.pdf