XXII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 18 stycznia 2023 r.

W dniu 18 stycznia 2023 roku odbyło się XXII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

 

Głównymi tematami XXII posiedzenia było:

 

XXII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 15 marca 2023 r.

 

Poniżej znajduje się prezentacja zaprezentowana podczas posiedzenia.

Adobe Acrobat Reader 2023-01-17-Prezentacja-na-XXII-Radę-ds.-SWD-PRM.pdf