Przejdź do treści

XXII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 18 stycznia 2023 r.

W dniu 18 stycznia 2023 roku odbyło się XXII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

 

Głównymi tematami XXII posiedzenia było:

  • omówienie przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0 oraz etapu realizacji RFC;
  • omówienie stanu realizacji zadania dostawy tabletów dla ZRM;
  • wolne wnioski;
  • ustalenie terminów Posiedzeń Rady ds. SWD PRM na rok 2023.

 

XXII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 15 marca 2023 r.

 

Poniżej znajduje się prezentacja zaprezentowana podczas posiedzenia.

Skip to content