XXIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 15 marca 2023 r.

W dniu 15 marca 2023 roku odbyło się XXIII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

 

Głównymi tematami XXIII posiedzenia było:

 

XXIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 10 maja 2023 r.

 

Poniżej znajduje się prezentacja zaprezentowana podczas posiedzenia.

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Prezentacja-na-XXIII-Radę-ds.-SWD-PRM.pdf