XXIV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 10 maja 2023 r.

W dniu 10 maja 2023 roku odbyło się XXIV posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Głównymi tematami XXIV posiedzenia było:

 

XXIV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 6 września 2023 r.

 

Poniżej znajduje się prezentacja zaprezentowana podczas posiedzenia.

Adobe Acrobat Reader 2023-05-09-Prezentacja-na-XXIV-Radę-ds.-SWD-PRM.pdf