Inicjatywy użytkowników 2022

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez użytkowników w 2022 roku inicjatywy rozwoju SWD PRM, które przeszły analizę oraz wstępną ocenę dokonaną przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności – zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Zostały one następnie przekazane do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego celem przygotowania wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

 

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM jest dostępny poniżej.

 

 

 

Adobe Acrobat Reader 2022-02-09-Formularz-zgloszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-2_01_2022-Lokalizacja-miejsca-zdarzenia-poprzez-współrzędne-geograficzne.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-02-09-Formularz-zgloszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-3_01_2022-Przyjęcie-zgłoszenia-z-rozpoznaniem-nagłe-zatrzymanie-krążenia.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-05-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-4-2022-Edycja-KZW-oraz-KMCR-z-poziomu-zakładki-SIM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-05-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-5-2022-Dodanie-możliwości-przełączenia-konsoli-ze-stanowiska-WKRM-na-Dyspozytornię-Medyczną.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-06-24-Zgłoszenie-modyfikacji-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-6-2022-Dodanie-w-zakładce-SIM-możliwości-szukania-po-dysponencie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-07-21-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-8_05_2022-Dodanie-informacji-o-ubezpieczeniu-OC.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-07-21-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-9-05-2022-Wdrożenie-nowej-roli-dla-Kierowców-Motocykli.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-10-05-2022-Analiza-niedostępności-GPS-w-ambulansie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-07-21-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-11-06-2022-Modyfikacja-przydzielania-służb-pomocniczych.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-12-06-2022-Automatyczna-aktualizacja-danych-o-kierowcach.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-13-06-2022-Integracja-z-CEPIK.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-14-06-2022-Powiadomienie-o-upływie-ważnych-terminów-dla-kierowcy_-kierownika-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-07-21-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-15-06-2022-Ograniczenie-katalogu-procedur-medycznych-ICD-9-dostępnych-dla-zespołów-ratownictwa-medycznego.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-16-06-2022-Możliwość-wysyłania-komunikatów-SWD-PRM-na-konkretne-rejony-operacyjne-lub-do-konk.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-17-06-2022-Informowanie-dyspozytora-o-przekroczeniu-czasu-przyjmowania-zgłoszenia-w-kodzie-pilności-1-.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-18-06-2022-integracja-SWD-PRM-z-bazą-danych-CWUB.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-20-06-2022-Dodanie-nowego-raportu-wykaz-zmian-wprowadzonych-przez-użytkownika.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-07-21-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-21-06-2022-Modyfikacja-raportu-czasy-oczekiwania-SOR_IP.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-22-06-2022-Sekcja-V-KMCR.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-02-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-23-07-2022-Dodanie-możliwości-odpinania-okien.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-24-07-2022-Korekta-przebiegu-pojazdu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-25-07-2022-Dodanie-metronomu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-26-07-2022-Edycja-przebiegu-pojazdu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-28-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-27-08-2022-Nowy-raport-predefiniowany-dot.-średniego-czasu-oczekiwania-na-połączenie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-28-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-28-08-2022-Wielkość-czcionki-w-KZW.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-28-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-29-08-2022-Dysponowanie-ZRM-w-K-1.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-30-09-2022-Informacja-dźwiękowa-o-zgłoszeniu-przyjętym-w-innej-dyspozytorni.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-31-09-2022-Zmiana-konieczności-wprowadzenia-pojazdu-głównego-z-OW-NFZ.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-32-09-2022-Eksportowanie-błędów-SIM-do-pliku.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-33-09-2022-Dodanie-nowego-raportu-Analiza-pracy-dyspozytorów-medycznych.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-34-09-2022-Dodanie-statusu-Przekazanie-dyżuru.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-35-09-2022-Dodanie-słownika-imion.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-36-09-2022-Modyfikacja-raportu-9_ZRM-czasy-oczekiwania-pod-SOR_IP.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-37-09-2022-Dodanie-komunikatu-przypominającego-o-zakończeniu-dyżuru.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-38-09-2022-Modyfikacja-kafli-WKRM-na-KD.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-39-09-2022-Dysponowanie-kilku-HEMS-jednocześnie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-40-09-2022-Zmiana-pojazdu-głównego-z-OW-NFZ_aktualizacja.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-01-19-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-43-11-2022-Dodanie-automatycznego-słownika.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-01-19-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-44-11-2022-Optymalizacja-historii-zmian-w-systemie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-01-19-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-45-11-2022-Weryfikacja-poprawności-podpowiadania-szpitali-w-MZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-01-27-Tabela-status-zgłoszonych-inicjatyw-użytkowników-rok-2022-SWD-PRM_TD.pdf