Inicjatywy użytkowników 2023

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez użytkowników w 2023 roku inicjatywy rozwoju SWD PRM, które przeszły analizę oraz wstępną ocenę dokonaną przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności – zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Zostały one następnie przekazane do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego celem przygotowania wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

 

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM jest dostępny poniżej.

 

 

 

Adobe Acrobat Reader 2023-03-31-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-02-01-2023-Pobieranie-adresu-z-KZW-do-KMCR.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-31-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-03-01-2023-Optymalizacja-przyjmowania-zleceń-w-MS-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-31-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-04-01-2023-Dodanie-funkcji-Przyjmij-i-wyjazd.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-31-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-07-01-2023-Pobieranie-damych-wzywającego-z-KZW-do-KMCR.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-09-01-2023-Dodanie-zakładki-Notatki-w-MZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-31-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-11-01-2023-Dodanie-statusu-Zmiana-zespołu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-31-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-12-02-2023-Automatyczne-wypełnianie-pola-W-rejonie_Poza-rejonem.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-13-02-2023-Powiadamianie-kierownika-ZRM-o-przekroczeniu-czasu-wyjazdu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-14-02-2023-Pobieranie-danych-pacjentów-z-EWUŚ.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-15-02-2023-Rozbudowa-Modułu-Administratora-o-dostęp-do-mapy.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-03-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-16-02-2023-Optymalizacja-wartości-glikemii.pdf