Przejdź do treści

Inicjatywy użytkowników 2023

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez użytkowników w 2023 roku inicjatywy rozwoju SWD PRM, które przeszły analizę oraz wstępną ocenę dokonaną przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności – zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Zostały one następnie przekazane do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego celem przygotowania wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM jest dostępny poniżej.

2023-03-31 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 02 01-2023 Pobieranie adresu z KZW do KMCR

2023-03-31 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 03 01-2023 Optymalizacja przyjmowania zleceń w MS ZRM

2023-03-31 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 04 01-2023 Dodanie funkcji Przyjmij i wyjazd

2023-03-31 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 07 01-2023 Pobieranie danych wzywającego z KZW do KMCR

2023-03-14 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 09 01-2023 Dodanie zakładki Notatki w MZRM

2023-03-31 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 11 01-2023 Dodanie statusu Zmiana zespołu

2023-03-31 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 12 02-2023 Automatyczne wypełnianie pola W rejonie Poza rejonem

2023-03-14 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 13 02-2023 Powiadamianie kierownika ZRM o przekroczeniu czasu wyjazdu

2023-03-14 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 14 02-2023 Pobieranie danych pacjentów z EWUŚ

2023-03-14 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 15 02-2023 Rozbudowa Modułu Administratora o dostęp do mapy

2023-03-14 Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM nr 16 02-2023 Optymalizacja wartości glikemii

Skip to content