RFC 2019

W związku z powierzeniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020, poz. 882) zadanie rozbudowy i modyfikacji SWD PRM dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) funkcjonujące w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podejmuje szereg działań związanych
z rozbudową i modyfikacją Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

 

Rozwój SWD PRM realizowany obejmuje dwa obszary. Pierwszy obejmujący infrastrukturę techniczną w oparciu którą funkcjonuje SWD PRM wraz z podsystemami współpracującymi. Drugi obszar to zmiany w funkcjonalnościach aplikacji SWD PRM. Obydwa obszary są bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika końcowego SWD PRM. Prowadzone prace w obszarze rozwoju SWD PRM mają na celu minimalizację sytuacji w której funkcjonalności krytyczne SWD PRM nie będą dostępne dla użytkownika końcowego oraz jak najlepsze dopasowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkownika.

 

 

RFC ZREALIZOWANE I UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOM W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM SWD PRM W 2019 roku:

 

 

Szczegółowy opis zakresu powyższych dokumentów RFC znajduje się w poniżej.

 

 

Adobe Acrobat Reader RFC-6_2018_Specyfikacja_modyfikacji_RFC_2018_-zesłownikowanie_pola_udzielono_pomocy_i_przewieziono_do.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_7_2018_Specyfikacja_modyfikacji-modelu-uprawnień-dostępu-do-raportów.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_10_2018_Specyfikacja_modyfikacji_RFC_2018_wyszukiwanie_w_analityku_po_-nr-PESEL.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_11_2018_Specyfikacja_modyfikacji_RFC_2018_słownik-szpitali.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_13_2018_Specyfikacja_modyfikacji_RFC_2018-zgłoszenia-bezgłosowe-etap-1-i-2.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_16_2018_Specyfikacja_modyfikacji_RFC_2018_Raport-3.-DMPiW.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_18_2018_Specyfikacja-modyfikacji-RFC-2018-wprowadzenie-nowych-ról-na-dyżurze-dla-dyspozytorów-medycznych.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-1_2019_Specyfikacja_modyfikacji_-dodanie-roli-analityk-wojewódzki.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_3_2019_Specyfikacja_modyfikacji_RFC_2019-Upaństwowenie.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-4_2019_Specyfikacja_modyfikacji_Likwidacja-wirtualnych-dyspozytorni-medycznych.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-5_2019_Specyfikacja_modyfikacji_-Raport-predefiniowany-ZD4-GUS.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_6_2019_LPR_Specyfikacja_modyfikacji-nowe-środowiska-pod-upaństwowienie.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_11_2018_Specyfikacja_modyfikacji_RFC_2018_słownik-szpitali-1.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_20_2019_Specyfikacja_modyfikacji_optymalizacja_statusów_ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-27_2019_Specyfikacja_modyfikacji_Wizualizacja-niezamkniętych-dokumentów-KZW-i-KMCR.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_33_2019_Specyfikacja_modyfikacji_piktogramy_statusów_ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_36_2019_Specyfikacja_modyfikacji_Wysyłanie-informacji-do-lotniczego-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_38_2018_LPR-Specyfikacja-modyfikacji-Dwóch-Głównych-DM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_42_2019_Specyfikacja_modyfikacji_słownik_skala_bólu.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_44_2019-Specyfikacja-modyfikacji-Przycisk-POMOC.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_47_2019_Specyfikacja-modyfikacji_Dodanie-współrzędnych-zdarzenia-w-SpagoBI.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_66_2019_Specyfikacja_-modyfikacji_Modyfikacja-okna-podpowiadania-ZRM-w-Mmodule-Dyspozytora.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_67_2019_Specyfikacja_modyfikacji_Monitorowanie-składu-ZRM-w-bazie-danych-SWD-PRM.pdf