Inicjatywy użytkowników 2020

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez użytkowników w 2020 roku inicjatywy rozwoju SWD PRM, które przeszły analizę oraz wstępną ocenę dokonaną przez Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności – zgodnie z zasadami opisanymi
w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0 

Zostały one następnie przekazane do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego celem przygotowania wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

 

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM jest dostępny poniżej.

 

 

 

Adobe Acrobat Reader 2020-06-19-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-12-Raporty-kwartalne-z-czasem-oczekiwania-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-06-19-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-13-Wielkość-czcionki-w-Module-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-06-19-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-14-Automatyczne-odwołanie-KZW.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-09-08-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-15-AED-w-UMM-z-decyzją-MZ.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-08-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-16-Format-i-czcionka-nr-telefon-1.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-08-24-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-17-Optymalizacja-skali-bólu-stanowisko-KCMRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-18-2020-Dodanie-notyfikacji-o-niedostępności-DM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-19-2020-Usprawnienie-związane-z-przekierowaniem-do-pola-wymagającego-uzupełnienia.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-02-09-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-22-2020-Monitorowanie-stanu-GPS.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-24-2020-Funkcjonalność-drukowania-formatki-zdarzenia.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-25-2020-Wizualizacja-stanu-ZRM-w-postaci-2D3D.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Zał.-do-formularza-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-25-2020.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-02-09-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-27-2020-Informacja-o-KZW-przez-SMS-na-komórki-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-02-09-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-28-2020-Wysyłanie-SMS-o-offline-Aplikacji-Mobilnej-ZRM-do-kierownika-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-05-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-29-2020-Monitorowanie-statusu-systemów-służb-pomocniczych.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-19-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-33-2020-Rozbudowa-sekcji-wywiadu-medycznego-w-module-dyspozytora-–-czas-dysponowania.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-03-15-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-31-2020-Dodanie-przycisku-odmowy-przyjęcia-przez-podmiot-leczniczy.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-03-16-Formularz-zgoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-30-2020-Kolejki-ZRM-ów-do-SOR-IP.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-03-15-Załącznik-do-formularza-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-30-2020-Aplikacja-SOR.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-09-06-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-26-2020-Dodanie-nowych-raportów-predefiniowanych.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-05-Tabela-status-zgłoszonych-inicjatyw-użytkowników-rok-2020-SWD-PRM_TD.pdf