Przejdź do treści

Kierownictwo KCMRM

Specjalista, doradca i architekt IT rozwiązań o wysokiej dostępności z 20 letnim doświadczeniem zarówno na rynku prywatnym jak i sektorze publicznym. Od 6 lat związany z projektami realizowanymi min. przez Ministerstwo Cyfryzacji, MSWiA oraz Ministerstwo Zdrowia. Jako główny architekt uczestniczył w budowie rozwiązań wykorzystywanych w ramach Systemów Informatycznych Powiadamiania Ratunkowego, Wspólnej Infrastruktury Państwa czy Rządowego Klastera Bezpieczeństwa. Promotor wykorzystywania całego spektrum technologii oraz nurtów IT i łączenia ich w ramach projektu w dążeniu do uzyskania najkorzystniejszej architektury rozwiązania. W projekcie SWD PRM łączy role organizatora Centrum Technicznego jak i architekta budowanych systemów.

Paweł Bąkała

Zastępca Dyrektora LPR ds. KCMRM, Główny Administrator, Koordynator CT SWD PRM

Specjalista, doradca i architekt IT rozwiązań o wysokiej dostępności z 20 letnim doświadczeniem zarówno na rynku prywatnym jak i sektorze publicznym. Od 6 lat związany z projektami realizowanymi min. przez Ministerstwo Cyfryzacji, MSWiA oraz Ministerstwo Zdrowia. Jako główny architekt uczestniczył w budowie rozwiązań wykorzystywanych w ramach Systemów Informatycznych Powiadamiania Ratunkowego, Wspólnej Infrastruktury Państwa czy Rządowego Klastera Bezpieczeństwa. Promotor wykorzystywania całego spektrum technologii oraz nurtów IT i łączenia ich w ramach projektu w dążeniu do uzyskania najkorzystniejszej architektury rozwiązania. W projekcie SWD PRM łączy role organizatora Centrum Technicznego jak i architekta budowanych systemów.

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo, aktualnie aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W przeszłości członek wielu zespołów obsługi prawnej w zakresie prawa bankowego oraz prawa karnego. Obecnie związana z SWD PRM oraz prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego.

Paulina Mazurek

Kierownik Działu Administracji KCMRM

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo, aktualnie aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W przeszłości członek wielu zespołów obsługi prawnej w zakresie prawa bankowego oraz prawa karnego. Obecnie związana z SWD PRM oraz prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od przeszło 5 lat związany z analizą i jakością danych oraz projektowaniem rozwiązań systemów informatycznych. Członek zespołów wielu projektów informatycznych, wdrożeniowych i organizacyjnych o zasięgu krajowym oraz europejskim. Zwolennik myślenia niestandardowego „out-of-the-box”. Prywatnie mąż i miłośnik zwierząt – czynny hodowca kotów rasowych, międzynarodowy sędzia felinologiczny oraz działacz Polskiego Związku Felinologicznego.

Kamil Kolczyński

Kierownik Projektu rozwoju SWD PRM, Koordynator zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od przeszło 5 lat związany z analizą i jakością danych oraz projektowaniem rozwiązań systemów informatycznych. Członek zespołów wielu projektów informatycznych, wdrożeniowych i organizacyjnych o zasięgu krajowym oraz europejskim. Zwolennik myślenia niestandardowego „out-of-the-box”. Prywatnie mąż i miłośnik zwierząt – czynny hodowca kotów rasowych, międzynarodowy sędzia felinologiczny oraz działacz Polskiego Związku Felinologicznego.

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku zdrowie publiczne – specjalność ratownictwo medyczne, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Z SWD PRM związany od początku jego istnienia i wdrożenia. Członek Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM powołanego przez MZ w latach 2015-2016 r. Cały czas czynny zawodowo ratownik medyczny/dyspozytor medyczny w Warszawie oraz koordynator medyczny ,,Stadionu Poznań”.

Jakub Czarski

Kierownik Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku zdrowie publiczne – specjalność ratownictwo medyczne, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Z SWD PRM związany od początku jego istnienia i wdrożenia. Członek Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM powołanego przez MZ w latach 2015-2016 r. Cały czas czynny zawodowo ratownik medyczny/dyspozytor medyczny w Warszawie oraz koordynator medyczny ,,Stadionu Poznań”.

Skip to content