Przejdź do treści

Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Zespół ds. cyberbezpieczeństwa został powołany w strukturach KCMRM z powodu pełnienia roli operatora usługi kluczowej w zakresie „Dowodzenie jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” polegającej na realizowaniu zadań administratora SWD PRM.

Koordynatorem zespołu ds. cyberbezpieczeństwa jest Pani Jolanta Socha.

Do podstawowych zadań Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa należy:

Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej

Opracowanie, wdrożenie i aktualizacja dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej

Obsługa incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa

Zgłaszanie incydentu cyberbezpieczeństwa do właściwego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT)

Organizowanie i nadzorowanie przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informatycznego

Opracowywanie rekomendacji po audycie informatycznym

Wdrażanie niezbędnych zmian oraz przygotowywanie jednostki do certyfikacji

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami wchodzącymi w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Skip to content