Rada ds. SWD PRM

Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

W skład Rady ds. SWD PRM wchodzą przedstawiciele:

  1. Ministerstwa Zdrowia
  2. Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ;
  3. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
  4. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi zadaniami Rady ds. SWD PRM jest wspieranie KCMRM w zakresie przygotowania zmian i modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM. Dzięki bardzo bogatemu doświadczeniu poszczególnych członków rady oraz ich wiedzy eksperckiej przygotowywane i wdrażane zmiany w większym stopniu odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. Członkowie rady to osoby pochodzące z różnych regionów Polski oraz pracujący na różnych stanowiskach w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne co przyczynia się do wymiany różnych doświadczeń i budowania na wiedzy praktycznej.

 

Rada ds. SWD PRM składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz 38 członków.

 

W Posiedzeniach Rady ds. SWD PRM biorą udział również przedstawiciele Zespołu
ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM a w razie potrzeby także zaproszeni goście. Rada obraduje w formie Posiedzeń, z których sporządzane są Protokoły.

 

Członkowie Rady ds. SWD PRM otrzymują do opiniowania dokumenty modyfikacji aplikacji SWD PRM tzw. RFC oraz mają możliwość przetestowania na środowisku TEST proponowanych zmian – zanim zostaną one udostępnione w środowisku szkoleniowym
i produkcyjnym.

 

W ramach Rady ds. SWD PRM mogą zostać powołane podzespoły zajmujące się merytorycznym opracowaniem szczegółowych zagadnień.

 

Rada ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego powołana została Zarządzeniem nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r.

 

Zadania i kompetencje Rady ds. SWD PRM opisane zostały w Zarządzeniu.

 

Adobe Acrobat Reader 2020-03-23-Zarządzenie-nr-17-A-2020-Dyrektora-LPR-ws-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-podpisane.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-04-21-Zarządzenie-nr-22-Z-2020-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-podpisane.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-20-Zarządzenie-nr-36-Z-2020-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-Rady-podpisane.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-10-09-Zarządzenie-nr-49-Z-2020-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-podpisane.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-12-08-Zarządzenie-nr-70-Z-2020-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-woj.-małopolskie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-01-26-Zarządzenie-nr-5-Z-2021-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-woj.-podlaskie-i-woj.-kujawsko-pomorskie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-16-Zarządzenie-nr-14-Z-2021-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-woj.-łódzkie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-03-05-Zarządzenie-nr-17-Z-2021-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-Bielskie-Pogotowie-Ratunkowe.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-12-02-Zarządzenie-nr-67_Z_2021-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-12-22-Zarządzenie-nr-70_Z_2021-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-03-04-Zarządzenie-nr-8-Z-2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-04-04-Zarządzenie-nr-19_Z_2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-ZPRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-05-16-Zarządzenie-nr-31_Z_2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu-ZPRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-07-14-Zarządzenie-nr-42_Z_2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-08-05-Zarządzenie-nr-50_Z_2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-Przewodniczącego.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-09-20-Zarządzenie-nr-57_Z_2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM-zmiana-składu.pdf

Adobe Acrobat Reader 2022-11-16-Zarządzenie-nr-63_Z_2022-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2023-01-27-Zarządzenie-nr-6_Z_2023-zmieniające-zarządzenie-Dyrektora-LPR-ws.-powołania-Rady-ds.-SWD-PRM.pdf