Przejdź do treści

Rada ds. SWD PRM

Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

W skład Rady ds. SWD PRM wchodzą przedstawiciele:

Ministerstwa Zdrowia

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

Urzędów Wojewódzkich

Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Głównymi zadaniami Rady ds. SWD PRM jest wspieranie KCMRM w zakresie przygotowania zmian i modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM. Dzięki bardzo bogatemu doświadczeniu poszczególnych członków rady oraz ich wiedzy eksperckiej przygotowywane i wdrażane zmiany w większym stopniu odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. Członkowie rady to osoby pochodzące z różnych regionów Polski oraz pracujący na różnych stanowiskach w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne co przyczynia się do wymiany różnych doświadczeń i budowania na wiedzy praktycznej.

Rada ds. SWD PRM składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz 38 członków.

W Posiedzeniach Rady ds. SWD PRM biorą udział również przedstawiciele Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM, a w razie potrzeby także zaproszeni goście. Rada obraduje w formie Posiedzeń, z których sporządzane są Protokoły.

Członkowie Rady ds. SWD PRM otrzymują do opiniowania dokumenty modyfikacji aplikacji SWD PRM tzw. RFC oraz mają możliwość przetestowania na środowisku TEST proponowanych zmian – zanim zostaną one udostępnione w środowisku szkoleniowym
i produkcyjnym.

W ramach Rady ds. SWD PRM mogą zostać powołane podzespoły zajmujące się merytorycznym opracowaniem szczegółowych zagadnień.

Rada ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego powołana została Zarządzeniem nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r.

Zadania i kompetencje Rady ds. SWD PRM opisane zostały w Zarządzeniu.

2020-03-23 Zarządzenie nr 17 A 2020 Dyrektora LPR ws powołania Rady ds. SWD PRM podpisane

2020-04-21 Zarządzenie nr 22 Z 2020 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws powołania Rady ds. SWD PRM podpisane

2020-07-20 Zarządzenie nr 36 Z 2020 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu Rady podpisane

2020-10-09 Zarządzenie nr 49 Z 2020 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu podpisane

2020-12-08 Zarządzenie nr 70 Z 2020 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu woj. małopolskie

2021-01-26 Zarządzenie nr 5 Z 2021 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu woj. podlaskie i woj. kujawsko pomorskie

2021-02-16 Zarządzenie nr 14 Z 2021 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu woj. łódzkie

2021-03-05 Zarządzenie nr 17 Z 2021 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu Bielskie Pogotowie Ratunkowe

2021-12-02 Zarządzenie nr 67 Z 2021 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu

2021-12-22 Zarządzenie nr 70 Z 2021 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM zmiana składu

2023-01-27 Zarządzenie nr 6 Z 2023 zmieniające zarządzenie Dyrektora LPR ws. powołania Rady ds. SWD PRM

Skip to content