Przejdź do treści

Rada ds. SWD PRM

Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

W skład Rady ds. SWD PRM wchodzą przedstawiciele:

Ministerstwa Zdrowia

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

Urzędów Wojewódzkich

Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Głównymi zadaniami Rady ds. SWD PRM jest wspieranie KCMRM w zakresie przygotowania zmian i modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM. Dzięki bardzo bogatemu doświadczeniu poszczególnych członków rady oraz ich wiedzy eksperckiej przygotowywane i wdrażane zmiany w większym stopniu odpowiadają na realne potrzeby użytkowników. Członkowie rady to osoby pochodzące z różnych regionów Polski oraz pracujący na różnych stanowiskach w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne co przyczynia się do wymiany różnych doświadczeń i budowania na wiedzy praktycznej.

Rada ds. SWD PRM składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz 38 członków.

W Posiedzeniach Rady ds. SWD PRM biorą udział również przedstawiciele Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM, a w razie potrzeby także zaproszeni goście. Rada obraduje w formie Posiedzeń, z których sporządzane są Protokoły.

Członkowie Rady ds. SWD PRM otrzymują do opiniowania dokumenty modyfikacji aplikacji SWD PRM tzw. RFC oraz mają możliwość przetestowania na środowisku TEST proponowanych zmian – zanim zostaną one udostępnione w środowisku szkoleniowym
i produkcyjnym.

W ramach Rady ds. SWD PRM mogą zostać powołane podzespoły zajmujące się merytorycznym opracowaniem szczegółowych zagadnień.

Skip to content