Przejdź do treści

Dział Administracji KCMRM

W ramach Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego funkcjonuje Dział Administracji KCMRM. 

Zadania Działu Administracji KCMRM:

Zadania administracyjne

Bieżąca współpraca z Działem Kadr i Płac LPR, tworzenie planów rzeczowo finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją. Dział Administracji KCMRM odpowiada również za opracowywanie planów zakupów na potrzeby KCMRM oraz przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, realizację zapytań ofertowych oraz realizację umów z Wykonawcami.

Dział odpowiada również za bieżącą analizę stanu zaopatrzenia KCMRM w materiały biurowe, czystościowe i spożywcze oraz realizację działań zakupowych w tym zakresie.

Zadania dodatkowe

Dodatkowo Dział Administracji KCMRM jest odpowiedzialny za:

  1. współpracę z Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego w zakresie organizacji dni szkoleniowych i obsługi uczestników szkoleń,
  2. sprawy związane z utrzymaniem i obsługą budynku KCMRM (m.in. za zapewnienie utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, przeprowadzanie drobnych prac remontowo-naprawczych budynku i użytkowanych pomieszczeń oraz ich wyposażenia),
  3. realizację zadań związanych z obsługą recepcji budynku KCMRM i zarządzeniem uprawnieniami dostępu pracowników i osób trzecich do jego poszczególnych sekcji.

Głównymi zadaniami Działu Administracji KCMRM jest kompleksowa obsługa Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Dział realizuje wsparcie administracyjno-prawne KCMRM w szczególności przygotowywanie dokumentacji do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, współpraca z urzędami wojewódzkimi oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, realizacja we współpracy z zespołami merytorycznymi poszczególnymi kontraktów, a także organizowanie wewnętrznych szkoleń z zakresu obsługi SWD PRM.

Skip to content