Przejdź do treści
Slide 1

SWD PRM

SWD PRM to jednolity w skali całego kraju system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych

Slide 2

SWD PRM

SWD to powiadomienia o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentacja położenia geograficznego miejsca zdarzenia

Slide 3

SWD PRM

Ciągły rozwój oprogramowania z zachowaniem najlepszych praktyk, implementacja nowych funkcjonalności oraz usprawnianie istniejących

Slide 4

SWD PRM

Obecnie SWD PRM funkcjonuje we wszystkich 1632 zespołach ratownictwa medycznego (ZRM), miejscach stacjonowania ZRM, w 23 dyspozytorniach medycznych (w tym na 226 stanowiskach dyspozytorskich) oraz na 16 stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Shadow

System Państwowe Ratownictwo Medyczne w liczbach

dane z ostatniej doby 2024-07-20

Liczba wszystkich zgłoszeń w SWD PRM
0
Liczba przyjętych zgłoszeń w SWD PRM
0
Liczba wyjazdów ZRM
0
0

Urazy/obrażenia

0

Wypadek komunikacyjny

0

Paraliż, bełkotliwa mowa

0

Zasłabnięcie

0

Nagłe zatrzymanie krążenia

0

Pozostałe

0

Nieprzytomny

Dane z województw

Mazowieckie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

1864

1217

1249

Zachodniopomorskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

619

386

396

Wielkopolskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

887

584

604

Świętokrzyskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

397

291

300

Śląskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

1505

1057

1094

Podlaskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

405

200

197

Podkarpackie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

563

415

429

Opolskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

311

201

210

Małopolskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

933

639

651

Łódzkie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

868

541

560

Lubuskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

387

257

264

Lubelskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

609

436

457

Kujawsko-pomorskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

679

466

484

Dolnośląskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

1174

745

775

Pomorskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

t

805

503

523

Warmińsko-mazurskie

Wszystkie zgłoszenia

Przyjęte zgłoszenia

Liczba wyjazdów ZRM

Warmiń

484

323

336

Dane są aktualizowane co 24 godziny
Czym jest KCMRM?

W związku z uchwaleniem w dniu 13 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018
r., poz. 1115) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodnie z zapisami art. 27a ust. 1
będące jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia
utworzyło w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego komórkę organizacyjną
pod nazwą: „Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”.

Zadania KCMRM

KCMRM obecnie realizuje zadania w zakresie utrzymania Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) tj.: administrowanie, rozbudowa, modyfikacja i rozwój.

Od 1 stycznia 2024 roku, KCMRM przejmuje obowiązki prowadzenia szkoleń dla Dyspozytorów Medycznych i Wojewódzkich Koordynatorów Ratownictwa Medycznego w ramach prowadzenia Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego.

Nowoczesne technologie

KCMRM opracowuje opisy przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz specyfikacje istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM, a także uczestniczy w powyższych
postępowaniach. Zapewniamy sprzęt dla:
- Zespołów Ratownictwa Medycznego
- Dyspozytorni Medycznych
- Wojewódzkich Koordynatorów Ratownictwa Medycznego
- Administratorów i Koordynatorów

Centrum Szkolenia i Monitorowania

KCMRM prowadzi Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego oraz Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego w których pracują doświadczeni medycy
praktykujący jako Kierownicy Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Dyspozytorzy
Medyczni.
Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego od 1 stycznia 2024 r. odpowiada za
prowadzenie szkoleń dla Dyspozytorów Medycznych, Wojewódzkich Koordynatorów
Ratownictwa Medycznego oraz kandydatów do pracy na tych stanowiskach.

AKTUALNOŚCI

Trwa rekrutacja do zespołu Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Szukamy kandydatów na stanowiska: Instruktora w Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego Młodszego Dyżurnego w Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego Specjalisty ds. Cyberbezpieczeństwa Jeżeli spełniasz wymagania to zapraszamy do udziału w rekrutacji.  Zapewniamy: stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę pracę w wymiarze 7

W dniach 11-13 czerwca 2023 r. w Grudziądzu odbyło się X Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Ratunkowe podczas, którego w dniu 12 czerwca 2024 r. przedstawiciele KCMRM wygłosili swoje wykłady. Podczas sesji otwarcia Sympozjum, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. „Kierunek zmian w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne”, który wygłosił Pan Minister Marek Kos

W dniach 22-23 maja 2024 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie pod nazwą „II Forum Administratora SWD PRM”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele poniższych instytucji: Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

W dniach 20-22 listopada 2023 r. w odbyło się szkolenie Instruktorów Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego KCMRM z przedstawicielami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR). GOPR był reprezentowany przez członków: Grupy Beskidzkiej Grupy Podhalańskiej Szkolenie miało na celu wymianę doświadczeń, podnoszenie jakości oraz zaprezentowanie istotności i różnorodności zakresu działania GOPR. Przekazywana wiedza

I Konferencja KCMRM

W dniach 24-25 października 2023 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie pod nazwą „I Konferencja KCMRM”. W konferencji uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele poniższych instytucji: Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, CERT Polska, wszystkich Urzędów Wojewódzkich, Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, GOPR,

Skip to content