Przejdź do treści

I Forum Administratorów SWD PRM

  W dniu 25 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się spotkanie pod nazwą „I Forum Administratorów SWD PRM”. Podczas spotkania zaproszeni uczestnicy, przedstawiciele wszystkich Urzędów Wojewódzkich, mogli zapoznać się z aktualną strukturą Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM), zadaniami i dotychczasowymi osiągnięciami oraz dalszymi planami rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

  Zaproszeni goście zostali oficjalnie przywitani przez Pana prof. Roberta Gałązkowskiego, dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który otworzył spotkanie. Następnie głos zabrał zastępca dyrektora LPR ds. KCMRM Pan Paweł Bąkała, który zaprezentował najważniejsze zmiany w strukturze KCMRM oraz przedstawił zarys zmian planowanych w najbliższym czasie.

  Spotkanie otwiera Pan prof. Robert Gałązkowski – dyrektor LPR

  Materiały dotyczące KCMRM prezentuje Pan Paweł Bąkała – zastępca dyrektora LPR ds. KCMRM

  Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji Ministerstwa Zdrowia pt. „Rola Administratorów Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z perspektywy MZ” , która została przedstawiona przez Panią Danutę Klimasarę – przedstawicielkę Departamentu Bezpieczeństwa MZ.

  Wystąpienie przedstawicielki MZ Pani Danuty Klimasary

  W trakcie forum w ramach prezentacji pt. „Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego” głos zabierali przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych KCMRM: Michał Sawicki – administrator wspomagający z Centrum Technicznego SWD PRM, Kamil Kolczyński – koordynator zespołu ds. rozwoju SWD PRM, kierownik projektu rozwoju SWD PRM, Damian Cwynar – inżynier ds. architektury i bezpieczeństwa sieci, Łukasz Pachocki – koordynator zespołu ds. cyberbezpieczeństwa, Jakub Czarski – koordynator Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego, Krzysztof Adamski – główny specjalista w dziale ds. SWD PRM oraz Ewelina Kuryś – analityk w zespole ds. rozwoju SWD PRM.

  Materiały prezentuje Pan Kamil Kolczyński – koordynator Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

  Materiały prezentuje Pani Ewelina Kuryś – analityk Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM

  Materiały prezentuje Pan Michał Sawicki – administrator wspomagający z Centrum Technicznego SWD PRM

  Jednym z najważniejszych punktów spotkania było forum dyskusyjne, na którym uczestnicy mogli zadawać pytania przedstawicielom KCMRM lub przedstawić swoje doświadczenia oraz uwagi na temat SWD PRM.

  Forum dyskusyjne z udziałem przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych KCMRM

  Wszystkim uczestnikom „I Forum Administratorów SWD PRM” dziękujemy za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w forum dyskusyjnym.

  Skip to content