Przejdź do treści

Centrum Techniczne SWD PRM

Centrum Techniczne Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (CT SWD PRM) to zespół osób do których trafiają wszystkie zgłoszenia incydentów z SWD PRM. W skład zespołu wchodzą specjaliści helpdesk oraz administratorzy. Razem z administratorami wojewódzkimi i administratorami dysponentów CT SWD PRM odpowiada za administrowanie oraz utrzymanie ciągłości działania Systemu. CT SWD PRM pracuje w trybie ciągłym 24/7/365 i zawsze jest do dyspozycji użytkowników potrzebujących wsparcia technicznego. W ramach swoich działań pracownicy CT SWD PRM wypracowują procedury,  wytwarzają  i utrzymują dokumentację techniczną oraz tworzą autorskie narzędzia wspierające administrowanie i utrzymanie SWD PRM oraz podsystemów współpracujących. Pracownicy CT SWD PRM stanowią też wsparcie dla zespołu ds. rozwoju SWD PRM.

Drugim równie ważnym zadaniem CT SWD PRM jest budowa i modernizacja infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez SWD PRM i podsystemy współpracujące. W tym zakresie CT SWD PRM prowadzi zarówno prace architektoniczne jak i wdrożeniowe wszystkich kluczowych podsystemów, z których korzysta SWD PRM w tym sieciowych, serwerowych, bezpieczeństwa czy bazodanowych.

CT SWD PRM przede wszystkim zapobiega awariom przez rozwój środowiska informatycznego. Takie działanie ma gwarantować wysoką dostępność oraz wydajność systemu, ale przede wszystkim zapewnić platformę informatyczną do tworzenia nowych funkcjonalności w SWD PRM. CT SWD PRM implementuje rozwiązania, z których SWD PRM może skorzystać. Wdrażając rozwiązania stara się wykorzystywać najnowsze trędy informatyczne oraz nowatorskie rozwiązania, a także uczestniczyć w tworzeniu nowych dobrych praktyk.

Pracą CT SWD PRM kieruje Główny Administrator SWD PRM.

Do podstawowych zadań Centrum Technicznego należy:

Monitorowanie infrastruktury SWD PRM

Przyjmowanie i monitorowanie zgłoszeń incydentów w ramach zapewnienia całodobowej obsługi technicznej

Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom SWD PRM

Administrowanie SWD PRM

Opracowanie niezbędnych procedur dotyczących zgłoszeń dla użytkowników SWD PRM

Wykonywanie zadań w zakresie budowy, eksploatacji oraz utrzymywania SWD PRM

Nadzorowanie, wykrywanie oraz eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu

Opracowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej

Skip to content