Przejdź do treści

Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego KCMRM

Do zadań Centrum Szkoleniowego należy:

  • opracowanie kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego,
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego
  • opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się
    o zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Uczestnicy kursów mogą być na nie zapisywani przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Urzędów Wojewódzkich – celem nadania uprawnień prosimy o kontakt mailowy na adres: szkolenia@kcmrm.pl 

Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego KCMRM znajduje się w Warszawie na ul. Przyokopowej 31.

Dostęp do rezerwacji kursów jest możliwy jedynie dla kierowników dyspozytorni medycznych oraz ich zastępców.

Skip to content