Przejdź do treści

Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego KCMRM

Do zadań Centrum Szkoleniowego należy:

  • opracowanie kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego,
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego
  • opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się
    o zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

 

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego otrzymało akceptację Ministerstwa Zdrowia dla programów kursów wypracowanych przez Zespół Ekspertów na podstawie art. 27b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1541). Poniżej prezentujemy Państwu programy kursów: 

 

Uczestnicy kursów mogą być na nie zapisywani przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Urzędów Wojewódzkich – celem nadania uprawnień prosimy o kontakt mailowy na adres: szkolenia@kcmrm.pl 

Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego KCMRM znajduje się w Warszawie na ul. Przyokopowej 31.

Dostęp do rezerwacji kursów jest możliwy jedynie dla kierowników dyspozytorni medycznych, ich zastępców oraz upoważnionych przedstawicieli urzędów wojewódzkich.

Skip to content