Przejdź do treści

CSiMRM

Centrum Szkoleniowe i Monitorowania Ratownictwa swoją działalność rozpoczęło 1 stycznia 2024 r.

Do zadań Centrum Szkoleniowego należy:

  • opracowanie kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego,
  • przygotowywanie i prowadzenie kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego
  • opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się
    o zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Do zadań Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego należy:

  • monitorowanie przebiegu akcji medycznej w zdarzeniu, którego skutki spowodowały stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób.

Od początku 2023 r. rozpoczął się proces budowania zespołu instruktorów CS oraz dyżurnych CMRM w tym między innymi w ramach wyjazdowych warsztatów dla dyspozytorów medycznych realizowanych we wszystkich województwach przeszkolonych zostało ponad 1000 dyspozytorów medycznych.

Instruktorzy Centrum Szkoleniowego intensywnie doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę współpracując m.in. z Morską Służbą Ratownictwa i Poszukiwania, GOPR, TOPR, WOPR.

Kierownikiem Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego jest Pan Jakub Czarski.

Skip to content