Przejdź do treści

Zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

  W dniach 9-11 maja 2023 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

  W tym cyklu warsztatów, składającym się z trzech dni zajęć, udział wzięło 54 dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznych w Krakowie i Tarnowie.

  Prowadzącymi zajęcia byli instruktorzy Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego:

  • Jakub Czarski
  • Michał Prochno
  • Dariusz Grzymkowski

  Tematykę związaną z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego przedstawił Tomasz Scelina, członek załogi HEMS z Krakowa.

  W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele podhalańskiej grupy GOPR – Rafał Chrustek oraz Marek Ciaś, którzy przedstawili uczestnikom zasady pracy i współpracy podczas obsługi zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy w górach.

  Poniżej przedstawiamy krótką relację zdjęciową z warsztatów w Krakowie.

  Dyspozytorzy medyczni w ramach uczestnictwa w warsztatach, na dedykowanych urządzeniach logują się do przygotowanej przez zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego “Platformy szkoleniowej KCMRM“. W Platformie szkoleniowej KCMRM pracownicy CSRM KCMRM przygotowali ankiety pozwalające na ocenę poziomu wiedzy dyspozytorów. Ankiety przeprowadzane są na początku warsztatów oraz po ich zakończeniu. Pozwala to na ewaluację poziomu wiedzy dyspozytorów medycznych uczestniczących w warsztatach.

  Warsztaty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie były kolejnymi z całego cyklu, jaki został zaplanowany na 2023 r.

  Zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) założeniami warsztatów ich organizatorem jest KCMRM. Współorganizatorami warsztatów są przedstawiciele DB MZ oraz Urzędów Wojewódzkich właściwych m. in. w zakresie nadzoru nad pracą dyspozytorni medycznych (kierownicy bądź zastępcy kierowników dyspozytorni medycznych, administratorzy wojewódzcy SWD PRM). Warsztaty odbywają się ww. lokalizacjach wskazanych przez Urzędy Wojewódzkie a ich uczestnikami w 2023 roku są dyspozytorzy medyczni pełniący role dyspozytorów medycznych przyjmujących.

  Celem przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności dyspozytorów medycznych w zakresie obsługi zgłoszeń i zdarzeń w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), Podsystemie Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) oraz innych podsystemach współpracujących w tym w szczególności w aplikacjach dedykowanych tj. Module Dyspozytora SWD PRM, Module Mapowym SWD PRM oraz aplikacji DGT DCA na konsolach dyspozytorskich.

  Ważnym elementem warsztatów jest ugruntowanie wiedzy w zakresie postępowania dyspozytorów medycznych w sytuacjach awaryjnych.

  Dodatkowo podczas warsztatów realizowane są zajęcia praktyczne z zakresu prowadzenia przez dyspozytorów medycznych BLS przez telefon z wykorzystaniem metod symulacji.

  Zajęcia w ramach warsztatów są prowadzone przez pracowników CSRM KCMRM oraz doświadczonych ekspertów, w tym aktywnych zawodowo ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych. W zakresie tematów związanych z działalnością Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (CO LPR) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz samolotowych zespołów transportowych, warsztaty prowadzą doświadczeni pracownicy LPR.

  Warsztaty zostaną przeprowadzone we wszystkich województwach.

  W tym roku przeszkoliliśmy już 246 dyspozytorów medycznych.

  Skip to content