Przejdź do treści

Szkolenie CSRM i GOPR

  W dniach 20-22 listopada 2023 r. w odbyło się szkolenie Instruktorów Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego KCMRM z przedstawicielami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR). GOPR był reprezentowany przez członków:

  • Grupy Beskidzkiej
  • Grupy Podhalańskiej

  Szkolenie miało na celu wymianę doświadczeń, podnoszenie jakości oraz zaprezentowanie istotności i różnorodności zakresu działania GOPR. Przekazywana wiedza uwrażliwiła Instruktorów CSRM na specyfikę zadań wykonywanych przez Ratowników GOPR.

  Instruktorzy CSRM wzięli udział w symulowanej akcji ratowniczej w wąwozie Homole, w pobliżu Szczawnicy. Uczestnicy zapoznali się z trudnościami wynikającymi z transportu pacjenta w trudnym i bardzo trudnym terenie z uwzględnieniem różnych pozycji w jakich muszą być transportowani pacjenci. Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia z obszaru dysponowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne do zdarzeń, w których osoby poszkodowane znajdują się w obszarach górskich a także współpraca GOPR jako jednostki współpracującej z systemem PRM.

  Przedstawiciele KCMRM zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną GOPR a w szczególności z rozmieszczeniem:

  • 7 Stacji Centralnych;
  • 37 Stacji Ratunkowych:
   • 25 całorocznych;
   • 12 sezonowych;
  • 27 stacji i punktów ratowniczych dzierżawionych.

  Dodatkowo Instruktorzy CSRM zapoznali się szczegółowo ze sprzętem jakim dysponują Ratownicy GOPR, w tym: pojazdy czterokołowe, skutery śnieżne, pojazdy osobowe i terenowe.

  Zakończone szkolenie pozwoliło podnieść kompetencje Instruktorów CSRM w zakresie wiedzy o współpracy dyspozytorni medycznych z GOPR, która już od 1 stycznia 2024 r. będzie przekazywana dyspozytorom medycznym oraz wojewódzkim koordynatorom ratownictwa medycznego w ramach kursów prowadzonych w Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego KCMRM. 

  Skip to content