Przejdź do treści

I Konferencja KCMRM

  W dniach 24-25 października 2023 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie pod nazwą „I Konferencja KCMRM”. W konferencji uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele poniższych instytucji:

  • Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia
  • Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia,
  • CERT Polska,
  • wszystkich Urzędów Wojewódzkich,
  • Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
  • Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,
  • GOPR,
  • TOPR,
  • Zarządu Głównego WOPR
  • Sopockiego WOPR,
  • Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
  • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń, podnoszenie jakości oraz zaprezentowanie istotności i różnorodności zakresu działania Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

  Plan konferencji przewidywał panele tematyczne dotyczące m.in. rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) oraz łączności radiowej, cyberbezpieczeństwa, Centrum Szkoleniowego i Monitorowania Ratownictwa Medycznego (w tym w szczególności w zakresie planów dot. realizacji kursów dla dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego). W I Konferencji KCMRM w roli wykładowców udział wzięli także przedstawiciele m.in. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR), Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR), Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). 

  Zaproszeni goście zostali oficjalnie przywitani przez Pana Pawła Bąkałę, zastępcę dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. KCMRM, który otworzył spotkanie. Następnie głos zabrał dyrektor LPR Pan prof. Robert Gałązkowski.

  Spotkanie otwiera Pan Paweł Bąkała – zastępca dyrektora LPR ds. KCMRM

  Wykład inauguracyjny wygłosił Pan dr n. o zdr. Marcin Podgórski – zastępca dyrektora LPR ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania

  Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji „Small team – BIG CHALLENGES” – czyli o nowych technologiach w służbie PRM. Wystąpienie było przygotowane przez Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Damiana Cwynara i Sebastiana Rutkę oraz Pana Pawła Bąkałę – zastępcę dyrektora LPR ds. KCMRM.

  „Small team – BIG CHALLENGES” – czyli o nowych technologiach w służbie PRM

  W trakcie konferencji równolegle odbywał się panel tematyczny „Funkcjonowanie dyspozytorni medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w Polsce”. Panel był prowadzony przez Pana Jakuba Czarskiego – koordynatora Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego KCMRM a głos zabrała Pani Mirosława Stocka-Mirońska – przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

  „Funkcjonowanie dyspozytorni medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w Polsce”

   

  Pierwszego dnia konferencji odbyły się jeszcze dwa panele tematyczne:

  • Projektowanie i realizacja modyfikacji: od pomysłu do realizacji – panel poprowadzony przez Pana Kamila Kolczyńskiego i Pana Tomasza Draczyńskiego z zespołu ds. rozwoju SWD PRM oraz Panią Małgorzatę Skupińską-Leonarcik – koordynatora zespołu programistycznego KCMRM.
  • Rola psychologa w dyspozytorniach medycznych –  panel poprowadzony przez Pana Jakuba Czarskiego – koordynatora Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego KCMRM oraz Panie psycholog: Sylwię Brudniak, Maję Dobrowolską, Martynę Kaźmierczak, Joannę Kujawę, Katarzynę Moch oraz Monikę Wild-Urbaniak.

  Drugi dzień konferencji rozpoczął się następującymi panelami tematycznymi:

  • Łączność w PRM – telefonia – koordynator zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Pani Jolanta Socha
  • Radio w PRM – teraźniejszość i przyszłość – Pan Krzysztof Adamski – dział administracji KCMRM
  • Wykorzystywanie symulacji w szkoleniach – Pan Jakub Czarski
  • Rola CO LPR w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych – Pan Arkadiusz Wejnarski, koordynator Centrum Operacyjnego LPR

  Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z tematyką dotyczącą cyberbezpieczeństwa oraz współpracy dyspozytorów medycznych z podmiotami współpracującymi z systemem PRM.

  • n6 jako podstawowa forma integracji z CERT Polska; Ustawa o Zwalczaniu Nadużyć w Komunikacji Elektronicznej – nowe narzędzie do walki z oszustami – Pan Sebastian Kondraszuk – CERT Polska oraz Pan Krzysztof Rydz – CERT Polska
  • Metody informatyki śledczej wspierające proces reagowania na incydenty – Pan Krzysztof Szafrański – CERT Polska oraz Pan Bartosz Trybus – CERT Polska

  GOPR, TOPR – zadania i współpraca dyspozytorniami medycznymi

  Równolegle odbywały się panele tematyczne „GOPR, TOPR – zadania i współpraca dyspozytorniami medycznymi” oraz „SAR, Sopocki WOPR – zadania i współpraca z dyspozytorami medycznymi”. Panel był prowadzony przez Pana Jakuba Czarskiego – koordynatora Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego KCMRM a głos zabrali przedstawiciele GOPR: Pan Łukasz Felcenloben i Rafał Jakubowicz, SAR: Pan Wojciech Paczkowski oraz Sopockiego WOPR: Pan Maciej Dziubich.

  SAR, Sopocki WOPR – zadania i współpraca z dyspozytorami medycznymi

  Wszystkim uczestnikom „I Konferencji KCMRM” dziękujemy za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w merytorycznych dyskusjach.

  Skip to content