Przejdź do treści

Dobre praktyki w cyberbezpieczeństwie

Cyberprzestępcy stają się coraz to bardziej kreatywni podczas atakowania osób prywatnych, organizacji czy instytucji. W związku z tym należy zachować szczególną czujność wobec nowych technologii oraz poważnie traktować kwestie związane z bezpieczeństwem informacji, sieci czy infrastruktury. Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni rozwijają się w dynamicznym tempie, a zachowanie użytkownika może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Biorąc pod uwagę, że czynnik ludzki jest jednym z najsłabszych ogniw cyberbezpieczeństwa, niezwykle istotną rzeczą staje się edukacja, która stanowi najlepszą profilaktykę. Stosowanie dobrych praktyk w codziennej działalności znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa w miejscu pracy, dlatego też pragniemy przedstawić Państwu kilka zasad i narzędzi, które pozwolą każdemu użytkownikowi na skuteczne zabezpieczenie się przed występującymi zagrożeniami.

Cztery zasady, które pozwolą Ci na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych i informacji

Zasada czystego biurka – polega na przechowywaniu dokumentów poza zasięgiem wzroku i dłoni osób postronnych oraz niepozostawianiu dokumentów bez nadzoru. Na biurku należy przechowywać wyłącznie to, co w danym momencie jest nam niezbędne do pracy. Wspomniana zasada obejmuję również przestrzeń wokół tj.: ladę, szafki, półki czy tablice korkowe.

Zasada czystego ekranu – polega na uniemożliwieniu osobom nieupoważnionym wyświetlania zawartości ekranu komputera poprzez odpowiednie ustawienie monitora, stosowanie filtrów prywatyzujących, ustawienie automatycznego wygaszacza ekranu oraz każdorazowe blokowanie komputera po odejściu od stanowiska. Nie należy pozostawiać przyklejonych kartek z hasłami dostępu na monitorze komputera czy na biurku.

Zasada czystego wydruku – polega na zabraniu z urządzeń drukujących dokumentów zaraz po ich wydrukowaniu, skserowaniu bądź zeskanowaniu. Pamiętaj, aby po użyciu skanera usunąć plik z folderu sieciowego.

Zasada czystego kosza – polega na zniszczeniu dokumentów, na których znajdują się informacje wrażliwe bądź poufne, w taki sposób, aby ich odczytanie było niemożliwe. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest użycie niszczarki. Nie należy wyrzucać dokumentów do kosza znajdującego się obok biurka w celu uniknięcia dostępu osób nieupoważnionych do dokumentów.

Bezpieczne hasło – Zasady tworzenia i używania haseł

Hasła to powszechnie wykorzystywany i znany sposób chronienia dostępu do poufnych danych i usług. Aby działały skutecznie muszą być tworzone i stosowane w sposób prawidłowy, w tym dostosowany do aktualnych wymogów technicznych i organizacyjnych. Używanie silnych haseł jest niezbędne do ochrony Twojej tożsamości oraz informacji.

Podczas tworzenia hasła zastosuj poniższe reguły:

 1. Hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków
 2. Hasło nie powinno:
  • zawierać powszechnie używanych słów, oczywistych wyrażeń czy przewidywalnych członów;
  • być takie samo jak nazwa użytkownika lub część tej nazwy;
  • zawierać informacji o użytkowniku lub jego rodzinie np.; inicjałów, nazwisk, imion, pseudonimów, dat urodzenia, numerów telefonu, numerów rejestracyjnych pojazdów, nazw ulic.
 3. Nie używaj sekwencji kolejnych liter, liczb czy znaków np.; „abcd”, „1234”, „Qwerty12”
 4. Unikaj znanych cytatów czy powiedzeń, zmodyfikowane będą stanowić silne hasło np.; „WlazłKostekNaMostekIStuka”

Zastosuj poniższe zasady bezpieczeństwa:

 1. Twórz za każdym razem unikatowe hasło.
 2. Nie zapisuj haseł na kartkach papieru, użyj narzędzia do zarządzania hasłami.
 3. Nie używaj tego samego hasła w dwóch witrynach.
 4. Nie wpisuj hasła, gdy ktoś patrzy Ci przez ramię.
 5. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
 6. Nigdy nie wysyłaj hasła w wiadomości email.
 7. Zmień hasło w trybie pilnym, gdy zostanie naruszone.
 8. Nie wpisuj hasła na komputerze, który nie należy do Ciebie.
Skip to content