I Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 2 kwietnia 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Głównym tematem pierwszego posiedzenia było omówienie obecnego etapu realizacji rozbudowy
SWD PRM do wersji 2.0 oraz zakresu zmian, jakie zostaną wprowadzone do systemu w najbliższych miesiącach.

Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały Modyfikacje (RFC), które obecnie realizowane są przez Wykonawcę:

Następnie omówione zostały następujące dokumenty RFC, które przekazano Członkom Rady do uzgodnień:

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną I posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej.

 

Adobe Acrobat Reader Protokół-z-I-Posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-03-26-RFC-7-2020-Algorytm-zbierania-wywiadu-medycznego-wer.-1.0-przekazana-do-uzgodnień-do-Członków-Rady-ds.-SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-03-26-RFC-8-2020-Monitorwanie-pozycji-GPS-ZRM-wer.-1.2-przekazana-do-uzgodnień-do-Członków-Rady-ds.-SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-03-26-RFC-9-2020-Modyfikacja-formatek-w-Module-Administratora-wer.-1.2-przekazana-do-uzgodnień-do-Członków-Rady-ds.-.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-04-02-Prezentacja-materiały-z-I-posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf