Przejdź do treści

II Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 21 kwietnia 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Głównym tematem drugiego posiedzenia było omówienie projektu budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM, wskazując obecny etap prac.

Omówiony i zaprezentowany został także projekt nowej aplikacji DCA, która docelowo będzie funkcjonowała w Konsoli Dyspozytorskiej DGT.

 

Kolejną częścią II posiedzenia było omówienie uwag i propozycji zmian w następujących dokumentach: 

  • RFC 7/2020/LPR – Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego
  • RFC 8/2020/LPR – Dodanie sekcji monitorowania położenia GPS danego ZRM w Module Analityka
  • RFC 9/2020/LPR (wersja 1.3) – Modyfikacji formatek w Module Administratora

 

Następnie po dyskusji i omówieniu propozycji zmian Członkowie Rady przyjęli finalne brzmienie omawianych RFC i  zaakceptowali następujące  dokumentów:

  • RFC 8/2020/LPR (wersja 1.4)
  • RFC 9/2020/LPR (wersja 1.3)

 

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także kolejne projekty modyfikacji, które zostały przekazane do Członków Rady celem akceptacji lub zgłoszenia zmian:

  • RFC 11/2020/LPR dotyczące rozbudowy słownika szpitali, wprowadzenie słownika NiŚOZ, udostepnienie zarządzania danymi telefonicznymi dla administratorów wojewódzkich oraz wprowadzenie walidacji wprowadzenia czasu przekazania pacjenta
  • RFC 12/2020/LPR dotyczące optymalizacji skali bólu
  • RFC 13/2020/LPR dotyczące optymalizacji mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (HEMS)

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną II posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej.

Skip to content