Przejdź do treści

III Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 5 maja 2020 roku odbyło się trzecie posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami III Posiedzenia było omówienie uwag i propozycji zmian w następujących dokumentach:

 • RFC 7/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego,
 • RFC 11/2020/KCMRM/SWDPRM – Rozbudowa słownika szpitali, wprowadzenie słownika NiŚOZ, udostepnienie zarządzania danymi telefonicznymi dla administratorów wojewódzkich oraz wprowadzenie walidacji wprowadzenia czasu przekazania,
 • RFC 12/2020/ KCMRM/SWDPRM – Optymalizacji skali bólu,
 • RFC 13/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacji mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (HEMS),
 • Projekt Techniczny Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM realizowanego w ramach RFC 06/2020/KCMRM/SWDPRM.

 

Następnie po dyskusji i omówieniu propozycji zmian Członkowie Rady przyjęli finalne brzmienie omawianych RFC i zaakceptowali następujące dokumenty:

 • RFC 7/2020/KCMRM/SWDPRM (wersja 1.9)
 • RFC 11/2020/KCMRM/SWDPRM (wersja 0.8)
 • RFC 12/2020/KCMRM/SWDPRM (wersja 0.6)
 • RFC 13/2020/KCMRM/SWDPRM (wersja 0.7)

Powyższe dokumenty zostały następnie przekazane do akceptacji Ministerstwa Zdrowia.

 

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także kolejne projekty modyfikacji, które zostały przekazane do Członków Rady celem akceptacji lub zgłoszenia zmian:

 • RFC 15/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie uprawnienia Analityk KCMRM,
 • RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie komunikatów i optymalizacja informacji o wersji,
 • RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM Mobilny.

 

Kolejnym zagadnieniem podczas III Posiedzenia było omówienie przekazanych wniosków i propozycji zagadnień oraz zgłoszonych kandydatur do składu planowanego Zespołu ds. Szkoleń. Członkowie Rady zgłosili ekspertów, którzy bedą stanowić wsparcie w pracach Zespołu ds. Szkoleń. Zespół będzie działał w ramach realizacji zadania opracowania rekomendacji do kierunku i zakresu szkoleń, które będą organizowane przez KCMRM z wykorzystaniem SWD PRM.

Zaprezentowano również wstępny wygląd podstrony Rady ds. SWD PRM.

Omówiono również proces konfiguracji środowiska testowego SWD PRM dla Członków Rady.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną III Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej.

Skip to content