Przejdź do treści

IV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 27 maja 2020 roku odbyło się czwarte posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami IV Posiedzenia było omówienie uwag i propozycji zmian w następujących dokumentach:

  • RFC 15/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie uprawnienia Analityk KCMRM,
  • RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM – Komunikaty i optymalizacja informacji o wersji,
  • RFC 17/2020/ KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM Mobilny.

 

Następnie po dyskusji i omówieniu propozycji zmian Członkowie Rady przyjęli finalne brzmienie omawianych RFC i zaakceptowali następujące dokumenty:

  • RFC 15/2020/KCMRM/SWDPRM (wersja 1.0)
  • RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM (wersja 1.0)
  • RFC 17/2020/ KCMRM/SWDPRM (wersja 1.0)

 

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także kolejne projekty modyfikacji, które zostały przekazane do Członków Rady celem akceptacji lub zgłoszenia zmian:

  • RFC 18/2020/KCMRM/SWDPRM – Zawężenie dostępu do KMCR i KZW dla dyspozytorów medycznych
  • RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM – Słownik powodów wezwań dodatkowych służb
  • RFC 20/2020/KCMRM/SWDPRM – Uruchamianie AutoMapy automatycznie z aplikacji SWD PRM

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną IV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej.

Skip to content