Przejdź do treści

VII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 22 września 2020 r.

W dniu 22 września 2020 roku odbyło się siódme posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami VII Posiedzenia było:

  • omówienie matrycy wyników testów RFC 12/2020/LPR – Optymalizacja skali bólu.
  • przedstawienie informacji o etapie prac nad zleconymi do realizacji RFC
  • przedstawienie planu realizacji RFC, które są wycenione i oczekują na zlecenie realizacji.
  • zaprezentowanie etapu prac w projekcie rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0
  • omówienie zasad przekazywania informacji o pracach planowych i awariach realizowanych w dyspozytorniach medycznych

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także zmiany jakie są konieczne do wprowadzenia w scenariuszach testowych do RFC 11/2020/KCMRM/SWDPRM – Rozbudowa Słownika szpitali, których projekt został  omówiony na VI Posiedzeniu Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną VI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji. Członkowie Rady obradowali po raz pierwszy w poszerzonym składzie o przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i organizacji zrzeszających użytkowników SWD PRM. Poszerzenie składu Rady jest związane z przejęcie z dniem 1 stycznia 2021 roku dyspozytorni medycznych przez Urzędy Wojewódzkie oraz zapewnienie pełnej reprezentacji wszystkich grup użytkowników SWD PRM w Radzie ds. SWD PRM.

 

Termin kolejnego posiedzenie Rady ds. SWD PRM ustalono na dzień 8 grudnia br.

 

Poniżej, dokumenty nad którymi toczyły się prace podczas VII Posiedzenia Rady ds. SWD PRM.

 

Skip to content