X Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 23 lutego 2021 r.

W dniu 23 lutego 2021 roku odbyło się X posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównym tematem X posiedzenia było:

 

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną X Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenie Rady ds. SWD PRM ustalono na 23 marca 2021 r.

 

Poniżej znajduje się omawiany podczas posiedzenia dokument.

 

Adobe Acrobat Reader 2021-02-22-Prezentacja-status-inicjatyw-zgłoszonych-przez-użytkowników-na-Radę-SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-03-15-Zał.-nr-1-do-pisma-Protokół-z-X-Posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf