XI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 23 marca 2021 r.

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się XI posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami XI posiedzenia było:

 

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenie Rady ds. SWD PRM ustalono na 27 kwietnia 2021 r.

 

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_05_2021_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM-etap-II-wersja-1.0-wersja-z-uwagami-Członków-Rady.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-03-17-PROJEKT-nowy-wygląd-formatki-zdarzenia-w-Module-Dyspozytora-SWD-PRM-2.0-wersja-do-uzgodnień-z-Członkami-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-02-23-Tabela-uwag-zgłoszonych-przez-Członków-Rady-ds.-SWD-PRM-na-XI-Posiedzenie.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-04-15-Zał.-nr-1-do-pisma-Protokół-z-XI-Posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf