XIX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 22 czerwca 2022 r.

W dniu 22 czerwca 2022 roku odbyło się XIX posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

 

Głównymi tematami XIX posiedzenia było:

 

 

XIX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 31 sierpnia 2022 r.

 

Poniżej znajdują się prezentacja prezentowana podczas posiedzenia.

Adobe Acrobat Reader 2022-06-21-Prezentacja-na-XIX-Radę-ds.-SWD-PRM.pdf