XV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 16 listopada 2021 r.

W dniu 16 listopada 2021 roku odbyło się XV posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami XV posiedzenia było:

 

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 14 grudnia 2021 r.

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

 

Adobe Acrobat Reader 2021-11-05-RFC_03_2021-Przystosowanie-profili-DGT-DCA-dla-GDM-ZGDM-oraz-DMW-do-KD-typu-B-wer.-1.1-wersja-do-ponownych-uzgodnień.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-11-15-Prezentacja-na-XV-Radę-ds.-SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2021-11-29-Zał.-nr-1-do-pisma-Protokół-z-XV-Posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf