XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 grudnia 2021 r.

W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się XVI posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami XVI posiedzenia było:

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 16 lutego 2022 r.

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

Adobe Acrobat Reader 2021-12-14-Prezentacja-na-XVI-Radę-ds.-SWD-PRM_f.pdf

Adobe Acrobat Reader Protokół-z-XVI-Posiedzenia-Rady-ds.-SWD-PRM-przy-KCMRM.pdf