Przejdź do treści

XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 grudnia 2021 r.

W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się XVI posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Głównymi tematami XVI posiedzenia było:

  • omówienie przyczyn ostatnich awarii SWD PRM oraz podjętych przez KCMRM działań naprawczych oraz zapobiegawczych;
  • omówienie audytu bezpieczeństwa w KCMRM;
  • omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0;
  • omówienie propozycji terminów posiedzeń Rady ds. SWD PRM na rok 2022;
  • przyjęcie harmonogramu prac na 2022 r.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 16 lutego 2022 r.

Poniżej znajdują się wszystkie omawiane podczas posiedzenia dokumenty.

 

Skip to content