Przejdź do treści

Zalecenia Departamentu Bezpieczeństwa CSIRT CEZ

W związku z zwiększoną aktywnością cyberprzestępców w zakresie ataków typu DDoS oraz przeprowadzanych kampanii phishingowych kierowanych na podmioty publiczne w Polsce, Departament Bezpieczeństwa CSIRT – Centrum e-Zdrowia wskazuje na konieczność zachowania wzmożonej ostrożności oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zespół CSIRT został utworzony przez Centrum e-Zdrowia. Realizuje on zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących swoją działalność w Sektorze Ochrony Zdrowia, którzy zostali uznani za Operatorów Usług Kluczowych (OUK) w rozumieniu Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zespół wspiera OUK w obsłudze incydentów poważnych, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zadania te realizowane są we współpracy z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, a w szczególności z zespołami CSIRT poziomu krajowego.

Mając na uwadze realne ryzyko wystąpienia wspomnianych ataków, celem zminimalizowania zagrożenia Departament Bezpieczeństwa CSIRT Centrum e-Zdrowia przygotował zalecenia dotyczące:

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego zachęca Państwa do zapoznania się z opublikowanymi rekomendacjami oraz stosowania ich zarówno podczas wykonywania zadań służbowych jak i w życiu prywatnym.

Skip to content